XIN THÔNG BÁO

Vé chương trình
NXNX 31
suất 16g 20g 22/12 và 16g 23/12

đang được bán trực tiếp
tại phòng vé
nhà hát Bến Thành
số 6 Mạc Đĩnh Chi Q1

với giá vé là 230k 180k 150k.