XIN THÔNG BÁO

Vé chương trình NXNX 30
HOÀNG TỬ -CÔNG CHÚA
và 9 VỊ THẦN...bị bắt

đang được bán cho các suất
đầu tiên 20/5 đến 11/6

tại phòng vé Nhà Hát BẾN THÀNH
số 6 MẠC ĐĨNH CHI Q1,
với giá vé là 200k 150k và 120k.