XIN THÔNG BÁO

9g sáng 24/9 sẽ bắt đầu bán vé
Tấm Cám
suất 20g 04/10

14g 24/9 sẽ bắt đầu bán vé
Ngôi Nhà Không Có Đàn Ông
suất 20g 05/10 07/10
tại phòng vé IDECAF
số 28 Lê Thánh Tôn Q1

với giá vé là 250k 200k.