XIN THÔNG BÁO

Vé cho các suất diễn từ ngày 17/7 đến 28/7
đang được bán trực tiếp

tại phòng vé Sân Khấu Kịch IDECAF
số 28 Lê Thánh Tôn Q1
với giá vé là 250k 200k
.