XIN THÔNG BÁO

9g sáng 12/08 sẽ bắt đầu bán vé

cho các suất từ ngày 20/08 đến 23/08

Vé sẽ được bán trực tiếp
tại phòng vé
số 28 Lê Thánh Tôn Q1

với giá vé là 250k 200k.
Vé được bán Online trên Ticketbox
vé vở "Cậu Đồng" chỉ được bán ONLINE