XIN THÔNG BÁO

Vé vở nhạc kịch
TIÊN NGA
các suất 30/03 31/03

đang được bán trực tiếp
tại phòng vé
nhà hát Bến Thành
số 6 Mạc Đĩnh Chi Q1

với giá vé là 250k 200k.