XIN THÔNG BÁO

9g sáng ngày 07/06 sẽ bắt đầu bán vé

cho các suất từ ngày 18/06 đến 19/06

Vé sẽ được bán trực tiếp
tại phòng vé
số 28 Lê Thánh Tôn Q1

với giá vé là 250k 200k.
Vé được bán Online trên Ticketbox